چهارضلعی ترازساز

اقتصاددانان راهکار ترازسازی بودجه و بانک‌ها را در گرو چهار گام تراز کردن بودجه، مدرن‌سازی بانک مرکزی، اقتدار نظارتی بانک مرکزی و در نهایت پاک‌سازی ترازنامه شبکه بانکی دانستند. سه اقتصاددان کشور، در یک میزگرد تحلیلی با آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در نظام مالی و بانکی کشور، به ارتباط اثر مخرب ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها …


نسل جوان امروز از نسل اول آماده‌تر است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان شرکت‌کننده در کاروان‌های راهیان نور، دوران دفاع‌مقدس را قطعه‌ای نورانی و برگ زرین از تاریخ کشور و انقلاب خواندند و با تاکید بر اینکه کاروان‌های راهیان نور یکی از جلوه‌های پاسداشت آن دوران است، گفتند: قدرت‌های بین‌المللی، جنگ …

1 269 270 271